Regulamin pakietów Liporadiologia Vinci

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW LIPORADIOLOGII Vinci® w placówce SH-Beauty Sandra Homik

Informacje ogólne

 1. Istnieje możliwość wykupienia pakietów na zabiegi z endermologii składających się z 5,10 lub 15  zabiegów, które można zakupić w siedzibie firmy SH-BEAUTY mieszczącej się w Gliwicach przy ul.Młodych Patriotów 7 lub przez stronę internetową www.sandrahomik.com.
 2. Ceny zabiegów dostępne są na stronie internetowej www.sh-beauty.pl lub na www.sandrahomik.com
 3. Osobą uprawnioną do korzystania z pakietu jest kupujący bądź inna osoba która posiada dowód zakupu. Zabiegów nie można dzielić z innymi osobami.
 4. Pracownik rejestracji po przybyciu klienta potwierdza wizytę oraz weryfikuje jego tożsamość, następnie przekazuje do wypełnienia kartę zabiegową niezbędną do wykonania serii zabiegów.
 5. Nie przyjmujemy zwrotów pakietów i nie wypłacamy kwoty za niewykorzystane zabiegi.
 6. Pakiet jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu. SH-Beauty zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie ważności pakietu.
 7. Opłata przyjmowana jest jednorazowo i obejmuje kwotę za całość pakietu. W związku z ofertą promocyjną nie ma możliwości rozłożenia opłaty na raty. Opłaty można dokonać przed lub bezpośrednio po 1 zabiegu.
 8. Na zabiegi obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu, można jej dokonać internetowo poprzez https://www.moment.pl/sh-beauty-centrum-kosmetologii-i-makijazu-permanentnego lub telefonicznie pod numerem tel.797009762
 9. Termin zabiegu można zmienić maksymalnie 24h przed wyznaczonym terminem. W przypadku nieodwołania terminu zabieg jest uznawany jako wykorzystany i przepada. Nie ma możliwości przełożenia wizyty na inny dzień.
 10. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie. Czas zabiegu zostanie zmniejszony o czas spóźnienia klienta. W przypadku spóźnienia powyżej 30 min zabieg z wykupionego zabiegu przepada.
 11. W udokumentowanych przypadkach losowych za zgodą właściciela firmy SH-Beauty, tj Sandra Homik wizytę można przenieść na inny dzień nie tracąc przy tym tej która nie została odbyta.
 12. SH-Beauty zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów.
 13. W przypadku, gdy w trakcie realizacji pakietu wystąpią przeciwskazania, wyjątkowo termin ważności pakietu można wydłużyć do 1 roku. SH-Beauty nie zwraca kosztów za niewykonane zabiegi.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Kupujący jest zobowiązany do udzielania prawdziwych informacji dotyczących jego stanu zdrowia.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem SalonuRegulaminem Korzystania z Zabiegów Liporadiologii® oraz  z przeciwskazaniami i wskazaniami do zabiegu przed kupnem pakietu.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonowi SH-Beauty jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon SH-Beauty zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 4. Osoba wykonująca zabieg może odmówić wykonania usługi w przypadku wystąpienia przeciwskazań. Jeżeli przeciwskazania są trwałe a klient nie zapoznał się wcześniej z informacjami przedzabiegowymi liporadiologii® ponosi koszta jednorazowe za zabieg a resztę pieniędzy zostaje mu zwrócona.
 5. Pakiet można realizować wyłącznie na ilość obszarów wyszczególnionych w pakiecie.
 6. Istnieją zalecenia pozabiegowe, dzięki którym efekt jest lepszy i dłużej się utrzymuje. Zalecenia wydawane są pacjentowi podczas pierwszej wizyty oraz znajdują się na stronie internetowej      www.sh-beauty.pl w zakładce zabiegi na ciało.
 7. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie w rejestracji placówki SH-Beauty. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni roboczych.