Regulamin Academy

Regulamin szkoleń

 • Osoby zgłaszające chęć uczestniczenia w kursie powinny być ogólnie zdrowe, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w oświadczeniu umieszczonym w umowie o przeprowadzenie kursu • Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują certyfikaty ukończenia
 • Podczas szkolenia podstawowego kursanci korzystają ze sprzętu, igieł, barwników i akcesoriów jednorazowych należących do SH-Permanent Makeup and Beauty. Podczas szkoleń uzupełniających kursanci zobowiązani są pracować na swoich urządzeniach i igłach.
 • Terminy szkoleń z góry są ustalone, kursanci powinni do nich się dostosować.
 • Uczestnik przystępując do kursu akceptuje niniejszy regulamin i warunki udziału w szkoleniu.
 • W przypadku kiedy na szkoleniu grupowym jest mniej niż 3 kursantów, jest ono prowadzone przez trenerów Akademii.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji szkolenia w przypadku kiedy na szkoleniu jest mniej niż 4 uczestników.
 • W przypadku szkoleń podczas których kursanci pracują na więcej niż jednej modelce trener ma prawo, jeśli praca przebiega wyjątkowo wolno, zarządzić, że kursanci skończą zabieg na pierwszej modelce, a resztę czasu przeznaczą na pracę na skórkach treningowych.
 • Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność modelek na szkoleniu. W przypadku takiej sytuacji kursanci pracują na skórkach treningowych lub dzielą się modelką. Estel Line Academy/ SH- Permanent Makeup and Beauty. Młodych Patriotów 7, 44-122 Gliwice, NIP: 969-150-71-71 Strona 1 z 6
 • Estel Line Academy zapewnia skrypty w języku polskim albo angielskim, istnieje możliwość tłumaczenia skryptu na wskazany przez kursanta język w kwocie dodatkowo płatnej wyznaczonej przez tłumacza.

WAŻNE!!! W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu prosimy o wpłatę zadatku 30% wartości kursu – jest to jedyna możliwość dokonania rezerwacji miejsca. W razie rezygnacji ze szkolenia zadatek przepada. Przed dokonaniem przelewu prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy, aby potwierdzić wolne miejsce na szkoleniu. W przypadku chęci anulowania rezerwacji, należy znaleźć inną osobę na swoje miejsce. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności istnieje możliwość przełożenia szkolenia, na inny, ustalony przez Instytut termin. Pozostała część płatności powinna być dokonana przelewem maksymalnie 7 dni przed szkoleniem.

DANE DO PRZELEWU KRAJOWEGO

Osoby zainteresowane szkolenie zobowiązane są do wpłaty zadatku maksymalnie 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

Konto: ING BANK 23 1050 1298 1000 0097 2196 0269

SWIFT/ BIC INGBPPLPW

Tytuł: imię i nazwisko i data szkolenia. PO DOKONANIU PŁATNOŚCI PROSZĘ O INFORMACJE ZWROTNA Z DOWODEM WPŁATY

MIEJSCE: Centrum szkoleniowo-usługowe SH- Permanent Makeup and Beauty Gliwice ul. Młodych Patriotów 7 (oś. Zubrzyckiego)

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

 • Kursant oświadcza, że jest zdrowy i nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań (również medycznych), aby uczestniczyć w szkoleniu.
 • Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu) przez firmę SH-Permanent Makeup and Beauty dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji w celach marketingowych. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 R. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 • Kursant oświadcza, że nie będzie nagrywać przebiegu zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych w celu dalszej dystrybucji. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wykonywanie zdjęć jest dozwolone.
 • Kursant wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach, wykonanych przez pracownika SH-Permanent Makeup and Beauty w trakcie prowadzenia szkolenia lub wykonywanych zabiegów w materiałach marketingowych. Zdjęcia mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych na stronach SH-Permanent Makeup and Beauty i stronach z nim powiązanych.
 • Zdjęcia wykonywane podczas szkolenia są własnością firmy Sandra Homik i zostaną publicznie udostępnione na profilach społecznościowych SH-Permanent Makeup and Beauty , po ukończeniu szkolenia. Zdjęcia będą oznaczone logotypem Estel Line i tylko w takiej formie będę mogły być pobrane i wykorzystywane przez uczestników szkolenia.
 • Zleceniodawca oświadcza, że nie będzie wprowadzać zmian z zakresu obróbki otrzymanych zdjęć, a także ich modyfikowania i kadrowania. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 8.000 Zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
 • Zleceniodawca oświadcza, że nie będzie rozpowszechniać materiałów szkoleniowych, które otrzymuje podczas szkolenia, w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim. Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące